โรงเรียนขยายวิศวกรรม KMITLเปิดแล้ว เปิดรับสมัครโปรแกรม AP (International Program) สําหรับผู้ที่เข้าสู่โครงการนานาชาติของโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์

**การโอนเครดิตสําหรับหลักสูตรพื้นฐาน
**รับใบรับรอง
**สะสมเครดิต 3 ปี
สมัคร : วันนี้ -30 เมษายน 2023
เริ่ม : 8 พ.ค. – 30 มิถุนายน 2023
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
facebook : kees1330
อีเมล : kees_eng@kmitl.ac . s