วิศวกรรมโยธา หารือความร่วมมือกับ TAISEI (Thailand) Co.,LTD. เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตรักษ์โลก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยรศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก TAISEI (Thailand) Co.,LTD. Mr. Naohito Ohiba (Managing Director) และ คุณณัฐชยา ไพศาล

ในโอกาสประชุมหารือร่วมกัน ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีเป้าหมายลดประมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกมากมายหลายชิ้น ส่วนจะเป็นอะไรนั้นอยากให้ทุกท่านติดตามความคืบหน้าไปกับพวกเรา

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.598401875657436