วิศวลาดกระบังหารือความร่วมมือทางงานวิจัยร่วมกับ University of Glasgow

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ DR. PAUL HARVEY Lecturer in Autonomous Systems UNIVERSITY OF GLASGOW ในโอกาสหารือความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการ และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของภาควิชาต่างๆในวิศวลาดกระบัง
และในช่วงบ่ายได้บรรยายพิเศษ “ROAD TO SCOTLAND! @UNIVERSITY OF GLASGOW ” ในหัวข้อ
ㆍAutonomous networked systems research To continue study at University of Glasgow
ㆍCollaboration
ㆍQ&A about University of Clasgow
ณ ห้องประชุม อาคาร HM ชั้น 6 ห้อง 605 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.597904149040542