หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมป้องกันประเทศ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/?fbclid=IwAR21iTy7osUdI1XlJbbaGOVkT-HFB7kUse0GZYy4qkMydD7NTgI8EJ0VAdg#/master/explore

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร
👉email : somchat.ji@kmitl.ac.th
หรือโทร 086-3124912