ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 รอบโควตา วิศวลาดกระบัง

รายละเอียดและรายชื่อ คลิก >> https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2725_2023_04_03-13-28-27_b8df2.pdf?fbclid=IwAR0rBtDoyDIT-FQ52-PJO6updf9iwHqR32GUCx5OuYP1DKOAL9EOlZcZ13I

📌 สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ Onsite ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
📌 สอบถามรายละเอียด
👉หลักสูตรปกติ
งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

  • โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-986-1356, 084-143-5693, 063-902-7127
  • Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL
    👉หลักสูตรนานาชาติ
  • โทร: 02-329-8301 ต่อ 218 หรือ 099-496-1526
  • E-mail: siie-admission@kmitl.ac.th
  • Line: @siie_kmitl