ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ กว่า 20 หัวข้อ

อบรมจำนวน 10 วัน วันละ 2 หัวข้อ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เท่านั้น….รับจำนวนจำกัดวันละ 100 คน

สามารถเลือกอบรมหัวข้อที่สนใจได้มากกว่า 1 วัน
✅ได้รับ e-file เอกสารประกอบการอบรม และ Certificate หลังอบรมเสร็จ
📌สถานที่ อาคาร 12 ชั้น ห้อง E12-704
⏰เวลา 8.30 – 16.00 น.
ลงทะเบียน >>> https://form.jotform.com/230810442620443