ขนทัพ Activity พร้อมนวัตกรรมกว่า 1,111 ชิ้นจากผลงานของนักศึกษา บุคลากร สจล.ในงาน KMITL Innovation Expo 2023

📍 จัดเต็มทุกพื้นที่รอบสถาบัน
✨ พื้นที่จัดแสดงหลัก : หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
✨ พื้นที่จัดแสดงรอง : หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)
รวมทั้งทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ตลอดทั้ง 3 วัน
🤖 พบกันวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566
📲 อัปเดตกิจกรรม และลงทะเบียนที่ expo.kmitl.ac.th