ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) “แจ้งข่าว” เปิดรับสมัครแล้ว KENG-APT 2023 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เท่านั้น

ต้องการสอบเพื่อรีเกรดรายวิชาพื้นฐาน (แคลคูลัส, ฟิสิกส์)

ได้ทั้งนักศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ * มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/xCSmD3Ss2a5B2sHx7

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เม.ย. นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook: KMITL-Engineering Extension School หรือLine: @kees.eng