วิศวลาดกระบัง โดยศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES )ร่วมกับ เอกรัฐวิศวกรรม จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อนักศึกษา เรื่อง “การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรมด้านวิชาชีพ Professional & Technical Skills หัวข้อ “การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ผู้บุกเบิกหม้อแปลงในระบบจำหน่ายเมืองไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษากว่าหนึ่งร้อยคนจากหลากหลายภาควิชา

ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.586793203484970