คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth (VNMKV), India เดินทางมา ศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศเกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth (VNMKV), India ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานใน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และFactory Classroom ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองสถาบันให้คำแนะนำและพาชมบรรยายการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการของภาควิชา พร้อมฟังบรรยายหลักสูตรสองปริญญา (Unified Program) ระหว่าง KMITL และ AIT (Asian Institute of Technology)

14 Students from Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth (VNMKV), India เดินทางมาเยี่ยมชม ภาควิชาวิศวกรรม เกษตรฯ และภาควิชาวิศวกรรม อาหาร ใน Factory Classroom และฟังบรรยายหลักสูตรสองปริญญา (Unified Program) ระหว่าง KMITL และ AIT (Asian Institute of Technology) โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองสถาบันให้คำแนะนำและพาชมบรรยายการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการของภาควิชา

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.586345736863050