วิศวลาดกระบังจัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ABET”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ABET”
👉โดย ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC)
📌วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น.
📌ณ ห้องรับรองชงโค ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น
📌คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.