สำหรับน้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่นอกเหนือจากที่ศึกษาในปัจจุบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมด้านวิชาชีพ Professional & Technical Skills
🔸หัวข้อ “การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย”
โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเล้ยยย
ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSF_oNw1U6CwwZf14pnTjZnhrcu9u838Q6u64Nl3n2rPycuw/formrestricted
✅ได้รับ Certificate หลังอบรมเสร็จ 👍
✅ได้รับตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 👍
🗓 อบรมวันที่ 16 มีนาคม 2566
📍 ตึก E-12 ห้อง 704
⏰เวลา 9.00 – 12.00 น.
👉ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : KMITL-Engineering Extension School