เปิดยื่นคะแนนแทนการสอบ 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐄𝐱𝐢𝐭 𝐄𝐱𝐚𝐦 ภายในวันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 66

สามารถยื่นแทนการสอบ English Exit Exam ได้ทาง http://exit-exam.kmitl.ac.th

เปิดให้ยื่นคะแนนแทนการสอบ 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐄𝐱𝐢𝐭 𝐄𝐱𝐚𝐦 แล้ว
น้อง ๆ ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สภาสถาบันรองรับสามารถใช้ยื่นแทนการสอบ 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐄𝐱𝐢𝐭 𝐄𝐱𝐚𝐦 ได้

 • IELTS ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL iBT ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
 • TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 • CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
 • TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 • KMITL-TEP ตั้งแต่ระดับ B1 B2 และ C1
 • Placement Test ตั้งแต่ระดับ B2 และ C1
  .
  🚪สามารถยื่นแทนการสอบ English Exit Exam ได้ทาง http://exit-exam.kmitl.ac.th
  🗓️ยื่นคะแนน
  ลาดกระบัง : ยื่นภายในวันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 66
  วข.ชุมพร : ยื่นภายในวันที่ 27-28 ก.พ. 66
  .
  *สำหรับนักศึกษาที่สอบ English Exit Exam (32-80 คะแนน) ผ่านแล้วไม่ต้องยื่นคะแนน ทางคณะจะดำเนินการให้ค่ะ