ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับNational Institute of Technology (KOSEN), Oyama College และ KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ Prof. Dr. HORI Noriyuki President National Institute of Technology (KOSEN), Oyama College ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
รายชื่อผู้ร่วมลงนาม
ฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี
  ฝ่ายKOSEN-KMITL
  รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค รองผู้อำนวยการ KOSEN-KMITL
  ฝ่ายNational Institute of Technology (KOSEN), Oyama College
 3. Prof. Dr. HORI Noriyuki
  President National Institute of Technology (KOSEN), Oyama College
 4. Prof. Dr. HIRATA Katsumi
  Director for International Affairs National Institute of Technology (KOSEN), Oyama College ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.573325374831753