𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽: 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐅𝐨𝐫 𝐉𝐨𝐛 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰

สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน หลักสูตรเตรียมความพร้อมและสกิลการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ แบบรวบรัดและได้ฝึกปฏิบัติจริง

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพียง 100 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYc2Y_kK1C-K9huYgEelKHn182FztBF2FbxDxK65iMRtfaw/viewform