เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์นักศึกษา “ลาดกระบัง-ชุมพร หนึ่งเดียว” (KMITL ONE ปีการศึกษา 2566) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคำนึงถึงการทำงานเป็นทีม สานสัมพันธ์นักศึกษาลาดกระบัง-ชุมพร ปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มสโมสรนักศึกษา และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานของตัวเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมสุขภาพกายที่ดีด้วยกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บาสเกตบอล การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันเกม ROV และการเล่นดนตรีร่วมกันของนักศึกษา

ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.560855059412118