บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม มอบตำรา “การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย” (Distribution Transformer) แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบตำรา “การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย” (Distribution Transformer) แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย และสามารถนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้