คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมการเรียนการสอน วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครู และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานบรรยากาศการเรียนการสอน ของน้องๆนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาวิศวลาดกระบัง และขอบคุณคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ให้การต้อนรับและแนะแนวการเรียนต่อ

ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.557143723116585