โครงการเตรียมวิศวลาดกระบัง KMITL Pre-Engineering School Program

โครงการสำหรับน้องๆ ม. 4-6 ทั่วประเทศ ที่จะสามารถเรียนเก็บรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อสะสมหน่วยกิตได้ รวมทั้งเส้นทาง Pahtway การเข้ามาเป็นนักศึกษาของวิศวลาดกระบัง โดยผ่านโครงการนี้

  • จะต้องทำยังไงบ้างนั้น มาค้นหาคำตอบได้วันที่ 17 ก.พ. 66 นี้ ทาง Zoom