ภาพบรรยากาศการเรียนของน้อง ๆ ปี 1 ITE#23 (IoT & PhysIoT) วิชา Fundamental Digital System กับวิชา Object Oriented Programming