คณะครูนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเยี่ยมชมการเรียนการสอน วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครู และน้องๆนักเรียนจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานบรรยากาศการเรียนการสอน ของน้องๆนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์ KMITL FACTory Classroom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการเข้าศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี ผู้อำนวยการSIIE และ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6315539171790470&type=3