“สู่เกียร์” กิจกรรมจากรุ่นพี่สู่(ว่าที่)รุ่นน้อง

กิจกรรมสู่เกียร์นี้ น้องๆนักศึกษารุ่นพี่วิศวลาดกระบัง ตั้งใจจัดขึ้นสำหรับน้องๆนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ #Tcas1 รอบ #portfolio
📌โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้พบปะเพื่อนต่างโรงเรียนและรุ่นพี่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  2. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดารใจในการเป็นสมาชิกของวิศวลาดกระบัง
  3. เพื่อผ่อนคลายความเครียดหลังจากการสอบสัมภาษณ์
  4. เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้มีเครือข่ายเพื่อนๆ