โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ (𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟑)
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566
📌 ส่งเอกสารสมัคร ได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 4 อาคาร A เท่านั้น
📣 หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ Line Official Account : @iaeng.kmitl
และ Facebook : https://www.facebook.com/kmitl.engineer.inter

รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ update 16/1/2566
🇯🇵 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻

 • 𝑻𝒐𝒌𝒂𝒊 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚
 • 𝑾𝒂𝒔𝒆𝒅𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚
 • 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐-𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (𝑼𝑬𝑪)
 • 𝑭𝒖𝒌𝒖𝒐𝒌𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒆 𝒐𝒇 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚
 • 𝑵𝑰𝑻, 𝑴𝒂𝒊𝒛𝒖𝒓𝒖 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆
 • 𝑵𝑰𝑻, 𝑵𝒖𝒎𝒂𝒛𝒖 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆
 • 𝑵𝑰𝑻, 𝑺𝒆𝒏𝒅𝒂𝒊 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆
 • 𝑵𝑰𝑻, 𝑻𝒐𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆 (𝑯𝒐𝒏𝒈𝒐)
 • 𝑵𝑰𝑻, 𝑲𝒊𝒕𝒂𝒌𝒚𝒖𝒔𝒉𝒖 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆
  🇹🇼 𝗧𝗮𝗶𝘄𝗮𝗻
 • 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒊𝒏𝒈𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚
  🇮🇳 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮
 • 𝑩 𝑲 𝑩𝒊𝒓𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒆 𝒐𝒇 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 & 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚, 𝑷𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊
  🇧🇪 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗶𝘂𝗺
 • 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑴𝒐𝒓𝒆 𝑲𝒆𝒎𝒑𝒆𝒏
  📝 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3XuwC6N