วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา ต่อเนื่อง แบบรับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง ประจำปี 2566
👷หลักสูตรที่เปิดรับ

 1. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. วิศวกรรมโยธา
 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (วิทยาเขตชุมพร)
 6. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ(วิทยาเขตชุมพร)
 7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(วิทยาเขตชุมพร) โทร.0-2329-8000 ต่อ 3203,3205
  FB Kmitl Admission
  📌 สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โทร.0-2329-8301 ต่อ 201 ,082-986-1356,084-143-5693,063-9027127
  FB Undergraduate Academic Affairs, KMITL
  📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  📌 สมัครได้เลยที่นี่