กิจกรรม 2023-Winter Semester Exchange Student

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมใหการต้อนรับคณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Korea University of Technology and Education ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2023-Winter Semester Exchange Student ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI Engineering) และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ระหว่างวันที่ 11 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566