การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา: 1st IRCAS 2023 18 March 2023
THE INNOVATION RESEARCH CONFERENCE OF ACADEMIC SUPPORTING
📑”ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”🧑‍💼
📌9 มกราคม 66 เปิดรับและส่งยทความฉบับเต็ม
📌31 มกราคม 66 หมดเขตรับบทความ
สอบถามเพิ่มเติม KMITL Engineering Research & Development of Innovation