คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566ที่ผ่านมา ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ รักษาการรองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 60 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน การทำLab ของภาควิชาต่างๆในวิศวลาดกระบัง