นักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่อง M.A.A.R.I. ถ้าคุณรู้จักมะลิ คุณจะไม่รู้จักคำว่าอ่อนอีกต่อไป เป็นการตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียนตั้งแต่ผสมเกสร
1.นางสาวชญานิศา ผาริโน
2.นายธีรภัทร์ แพงวาปี
3.นายบุณยกร อุดมสิน
นักศึกษาขั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ Kubota Farm จังหวัดชลบุรี