วิศวลาดกระบังจัดให้การอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา สำหรับการฝึกงาน Basic Safety Training for International Engineering Courses for Internship Programs

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา สำหรับการฝึกงาน” สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่3 ที่จะออกปฏิบัติการฝึกงาน ในภาคการเรียนที่3/2565

อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และการดับเพลิง