วิศวกรรมเคมี จัดค่าย”CEL Camp ครั้งที่10” สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดค่าย”CEL Camp ครั้งที่10” ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรเคมี ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ การสอนวิชาการต่างๆ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น