นักศึกษา RAI วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI Engineering) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการ RoboCup@Home Education Central Region Mini Challenge การแข่งขัน ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์บริการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
😎รายชื่อนักศึกษา วิศวลาดกระบังในทีม

  1. นายพิริยพล ประสานเกลียว
  2. นางสาวชารอน เสตถี และนายพีรดนย์ เรืองแก้ว