นศ.วิศวลาดกระบังได้รับทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน “โครงการทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคต” จากบริษัท สายไฟฟ้าไทยยาซากิ จำกัด ในเครือบริษัท ไทยยาซากิ THAI-YAZAKI ELECTRIC WIRE CO., LTD. เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วย ผศ ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวรรมเครื่องกล และผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม อาจารย์ภาควิชาวิศวรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ อาคารโอเนสทาวเวอร์ บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด