นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขัน MINI HACKATHON

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายจินตวัฒน์ ปูนแสงหิรัญ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 หนึ่งในทีม Power Burger กับผลงานที่ชื่อว่า Awareness of Life โลกเสมือนที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและความทุกข์ของผู้คนได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน MINI HACKATHON