วิศวกรรมเกษตรลาดกระบัง จัดค่าย “Future Farm 4” ในธีม Digital Agriculture Revolution

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดค่าย “Future Farm 4” ในธีม Digital Agriculture Revolution โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย
👷‍♂️โดยค่ายนี้มีคณาจารย์และรุ่นพี่ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คอยดูต้อนรับ ดูแล น้องๆเป็นอย่างดี
🎯ซึ่งค่ายนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น
👉อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

  • Python, GUI, Google Sheets, Line Notify
  • Image Processing & AI (OpenCv)
  • Embedded Systems (ESP32 & MicroPython)
    👉กิจกรรมสันทนาการสนุกๆจากรุ่นพี่และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
    🚜สนใจวิศวกรรมเกษตร สอบถามในเพจวศ.เกษตร