วิศวลาดกระบัง เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา @ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมโดย ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “สยามนิทัศน์ และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร•พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมบูธคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565