สยามนิทัศน์ และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565
พบกับบูธ “วิศวลาดกระบัง” บูธที่8
ในงาน “สยามนิทัศน์ และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม
“เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนโลก อย่างไร้พรมแดน”