วิศวลาดกระบังโชว์นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงาน Thailand Smart City Expo 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมนำผลงานนวัตกรรมการวิจัย ไปร่วมโชว์ในงาน Thailand Smart City Expo 2022 เป็นการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยในงานนี้ คณะวิศวกรรมได้นำผลงานมาแสดงทั้งสิ้น 3 ผลงาน คือ
-เสาไฟอัจฉริยะ
-ระบบป้องกันการโจรกรรม
-รถไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ
นอกจากนี้ยังมีผลงานจากคณะสถาปัตยกรรม รวมถึงที่อื่นๆ อีกจำนวนมาก