วิศวลาดกระบังหารือความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงเรื่องการฝึกงานและรับสมัครงานเพื่อน้องๆนักศึกษา กับ Lao Telecommunication Public Company

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิศวกรรมโทรคมนาคม ให้การต้นรับMr.Alounnadeth Barnchit Deputy General Director พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Lao Telecommunication Public Company

ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกงานกับทาง Lao Telecom และในครั้งนี้คณะจาก Lao Telecom ได้เข้าเยี่ยมชมห้องLabของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม