วารสารรวมกิจกรรมเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565