กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563

ซ้อมย่อย https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5762981097096461&id=104890389572255

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5768168986577672&id=104890389572255

วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5848137215247515&id=104890389572255&mibextid=qC1gEa

ปีการศึกษา 2564

ซ้อมย่อย https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5764481920279712&id=104890389572255

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5768609676533603&id=104890389572255

วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5848328655228371&id=104890389572255&mibextid=qC1gEa