การเรียนล่วงหน้า Pre-degree หรือ Advanced Program เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา

โอกาสดีดี ไม่ได้มีบ๊อยบ่อย 😉พบกับโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree หรือ Advanced Program) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสเข้าสมัครเรียนล่วงหน้า เก็บหน่วยกิตในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่สนใจ

 • เรียนจบแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ✅
  *** นอกจากนั้นแล้วทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีโควตาพิเศษ ใน TCAS รอบ Portfolio และรอบ Quota สำหรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ‼️ ***
  ผู้ที่สนใจ สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ 👇👇 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดตามรูปด้านล่างเล้ยยยยยย
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTakZIKy5coUYooYI8D6-bnim7kLXke4Q-L1j5P5-jMQHBaw/viewform?fbclid=IwAR0853EtcGnc5xwVrFPCxjbA0WoPXvVGSaj_X75Z6RVT8MzC6Zr3HSFhkmk
  ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Facebook : Undergraduate Academic Affairs, KMITL
  Tel : 084-143-5693, 02-329-8301 ต่อ 201