วิศวลาดกระบัง ร่วมกับวิศวพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกรในการได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกรในการได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในหัวข้อการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการ เข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดย รองศาสตราจารย์พิชิต ลํายอง วิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมีนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง