เยี่ยมชมบริษัท King Pac Industrial พร้อมร่วมทำ Technology Roadmap ด้านวิจัยนวัตกรรม หลักสูตร True Wil

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมโดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมบริษัท King Pac Industrial Co.,LTD พร้อมร่วมทำ Technology Roadmap ด้านวิจัยนวัตกรรม หลักสูตร True Wil เพื่อให้นักศึกษาเเละนักวิจัยได้นำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาเเก้ไขเเละใช้งานได้จริง