วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ University of Birmingham จัดบรรยายแนะแนวศึกษาต่อ “Road to UK, an Extraordinary Global Pathway at University of Birmingham”
.
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ University of Birmingham จัดบรรยายพิเศษเรื่อง🇬🇧 “Road to UK, an Extraordinary Global Pathway at University of Birmingham”
🎯เพื่อเป็นการแนะนำการเรียนต่อในหลักสูตร Double Degree ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และมหาวิทยาลัย University of Birmingham สหราชอาณาจักร อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการในหลักสูตรสองปริญญา และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ที่ประเทศอังกฤษ
🧑‍🏫ในการนี้รับเกียรติจาก Dr.Sakdirat Kaewunruen อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย University of Birmingham, Ms.Alexa Haslam, International Officer at UOB และ Ms.Liza Vadivelu, International Officer for UOB SE Office เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมให้การต้อนรับ