คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เยี่ยมชมการเรียนการสอน การทำLAB ของภาควิชาต่างๆใน #วิศวลาดกระบัง

คณะวิศวฯขอขอบคุณคณาจารย์และน้องๆนักศึกษา ทั้งรุ่นพี่อัสสัมชัญฯ และรุ่นพี่ที่ลาดกระบัง ที่มาช่วยกันต้อนรับพร้อมทั้งแนะแนวน้องๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียน ระดับมัธยมปลาย (4,5,6) จากโรงเรียน #อัสสัมชัญสมุทรปราการ Assumption College Samutprakarn (ACSP)
ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน การทำLAB ของภาควิชา #วิศวกรรมเครื่องกล #วิศวกรรมอุตสาหการ #วิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาในอนาคต