ประกาศรายชื่อ ประกาศผู้สมัครสอบสัมภาษณ์สําหรับผู้เข้ารับตรง 1-1 (รอบต้น)

📌 สําหรับนักเรียนไทย

📌 สําหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)