ค่าย Rai camp 2022

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (RAI) จัดค่ายเสริมทักษะทางด้าน RAI ค่ายนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปี 2566
👏โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย
ดูภาพและคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Robotics and AI Engineering International Program, KMITL