ค่าย ENE 2022 ค่ายวิศวกรรมพลังงาน หรือ Energy Camp

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดค่าย ENE 2022 ค่ายวิศวกรรมพลังงาน หรือ Energy Camp ที่มาพร้อมกับธีมพลังงานลี้ลับสุดหลอน
😘เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับชีวิตในมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าเรียนจริง และจะได้พบกับคณาจารย์พร้อมรุ่นพี่จากหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน รวมไปถึงการทำกิจกรรม workshop และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันฯ และพิเศษสุดเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน