ขอเชิญเข้าฟังสัมมนา THAI MAKES TRAIN Seminar, 2022 โดย Professor Joao Pombo ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบรางขั้นสูง

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนา THAI MAKES TRAIN Seminar, 2022 โดย Professor Joao Pombo ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบรางขั้นสูงจาก University of Huddersfield, UK และ ทีม KRIR วิศวลาดกระบัง
👉@ SIIE building of KMITL School of Engineering
👉Room: HM 605
📌Thursday November 24, 2022. at 1.00-4.00 pm.