วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain และ green energy ให้กับนศ.ของคณะฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Vision of blockchain & mining และ Green energy trends (solarcell)” โดย คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ประธานบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 3 อาคาร B